Penneshaw, Kangaroo Island, South Australia
Previous - Blog Text - Gallery - Next
Penneshaw, Kangaroo Island, South Australia

With mainland Australia in the background. Adelaide on the far left horizon.